TESTIMONI E PROFETI, Giornata Missionaria Mondiale 2021