1001 Shady Valley Pl NE, Atlanta, GA 30324 - Unbranded