Video: Sveinung Uddu Ystad

Video: Sveinung Uddu Ystad

Norske Skog Saugbrugs i Halden

Norske Skog Saugsbrugs i Halden er en av verdens ledende produsenter av magasinpapir. Nå satser fabrikken for fullt for å lage nye tilleggsprodukter av tremassen som er utgangspunkt for papirproduksjonen. Oppdragsfilm for Østfold fylkeskommune / Øsfoldkonferansen

×

Contact