Video: Sveinung Uddu Ystad

Video: Sveinung Uddu Ystad

Svenneby sag og høvleri i Spydeberg

Familiebedriften Svenneby sag og høvleri i Spydeberg har høykvalitets trevirke til prestisjebygg som Astrup Fearnley museet og Gardermoen. Tett oppfølging av kundene er en av hemmelighetene bak suksessen til bedriften. Oppdragsfilm for Østfold fylkeskommune / Østfoldkonfernasen

×

Contact