No results.

ליבוביץ -אמונה אדמה אדם

ליבוביץ - אמונה אדמה אדם
יותר מ20 שנה עברו מאז שהלך לעולמו פרופסור ישעיהו ליבוביץ, ענק רוח, איש רנסנס, אדם דתי בכל רמ"ח איבריו ופרובוקאטור לא קטן. דומה שלא עובר שבוע מבלי שאחת מאמירותיו המושחזות נזכרת או מצוטטת. פרופ' ליבוביץ' היה נביא-זעם שירק אש וגופרית אל עבר מדינה שלמה שחיכתה תמיד למוצא פיו בבהלה מהולה בהערצה. את השליטה המתמשכת בשטחי יהודה ושומרון הכבושים הוא כינה יודו-נאצית, לרבנות הראשית קרא "הפילגש של המדינה החילונית", את הפסיכולוגיה הוא השווה לאסטרולוגיה. דומה שמאז הסתלקותו לא קמה במדינת ישראל דמות בשיעור קומתו. אלפים מכל קצוות הציבור כתבו לו, עלו לביתו שהיה פתוח לכל אדם וביקשו את עצתו, רבבות נהו אחר הרצאותיו. ליבוביץ לא ירא איש ולא פחד לאתגר ולזעזע כל פרה קדושה במקומותינו בתחום הדתי, הפוליטי או המדעי. השמאל החילוני העריץ אותו מבלי שהבין אותו באמת, הימין הדתי קרא לו "כופר שומר מצוות" ובחר להתעלם מתרומתו האדירה למחשבה היהודית במאה העשרים, בעולם החרדי בחורי ישיבה לומדים את כתביו עד היום בסתר.

Powered by Vimeo Pro