No results.

Tillvaratagande av Vildsvin

Här får du se det mesta gällande tillvaratagande av vildsvin. Från utagning, flåning och styckning till trofémontage och bedömning av trofén

Urtagning av vildsvin

Thomas Ekberg visar dig här hur man tar ur vildsvin.

Powered by Vimeo Pro