No results.

NAVEKSA solutions explained in general and why you should consider one of our solutions

Choose from 5 short videos in English, German and Danisk language explaining why you should consider one of our solutions.

WATCH, GET INSPIRED, and ENJOY!

 1. NAVEKSA CadConnect app/solution for Dynamics 365 Business Central.

  Much administration time can be freed up in your company by eliminating double keying work and inefficiency –keying errors.

  How much time do you spend creating business system production data from information based on CAD-drawings and other technical product data?

  A lot of time is normally involved in transforming CAD construction data into appropriate production master data.

  Our solution reduces the work associated in producing production master data to a small fraction of the time it normally takes.

  Often a 90% reduction.

 2. NAVEKSA MakeToOrder app für/Lösung Dynamics 365 Business Central.

  Wie planen Sie einen aktiven Projekt-Produktionsauftrag auf einen neuen späteren Fälligkeitstermin um?

  Das Ändern des Fälligkeitsdatums für aktive Projekt-Produktionsaufträge ist in 365BC schlichtweg nicht zulässig.

  Aus nicht aktualisierten Lieferterminen resultieren ungenaue Daten und weniger Managementoptionen.

  Unsere Lösung macht in 365 Business Central das Unmögliche möglich:

  Das Ändern von Fälligkeitsterminen bei aktiven Fertigungsaufträgen wird Standard.

 3. NAVEKSA - ItemPlanning app/Lösung für Dynamics 365 Business Central.

  Viele Unternehmen verwenden eine Menge Zeit darauf, sich einen Überblick über knappe Teile und Kapazitätsengpässe zu verschaffen, um ihren Kunden einen festen Liefertermin nennen zu können.

  Wie und wie schnell können Sie die Lieferzeit für ein hergestelltes Produkt ermitteln, wenn das Produkt nicht direkt lieferbar ist?

  Da ständiges "Order-Chasing" und Schadensbekämpfung weitgehend entfällt, können die versprochenen Lieferungen mit minimalem Verwaltungsaufwand abgewickelt werden.

  Unsere Lösung gibt Ihnen in wenigen Sekunden verlässliche Antworten. Wenn während des Prozesses etwas Unerwartetes passiert, informiert unsere Lösung über die Auswirkungen. Antworten statt Verwaltungsaufwand!

 4. NAVEKSA ShopFloor app/løsning til Dynamics 365 Business Central.

  Mange administrative ressourcer kan frigøres i din virksomhed, hvis håndteringen af papirarbejdet fjernes, og udførelsen er operatør selvbetjent.

  Masser af papirarbejde -frem og tilbage, manuelle instruktioner, ordreopfølgning og ad hoc-rapportering, driver meget af produktionen.
  Hvor stor en del udgør administration eller indirekte omkostninger af jeres samlede produktionsomkostninger?

  Vores løsning er overblik og planlægning i realtid sammen med operatør selvbetjening; i sidste ende en papirløs løsning i realtid til planlægning og udførelse af fremstillingsprocessen.

 5. NAVEKSA ItemPlanning app/løsning til Dynamics 365 Business Central.

  Mange virksomheder bruger meget tid på at forsøge at få et overblikover komponentmangel og kapacitetsbegrænsninger for at fastlægge en leveringsdato til kunden.

  Megen kontinuerlig ordreopfølgning og brandbekæmpelse kan fjernes, så de lovede leverancer kan følges til dørs med minimal administration.

  Hvordan og hvor hurtigt finder du leveringstiden for et fremstillet produkt, hvis produktet ikke kan leveres direkte fra lager?

  Vores løsninggiver dig pålidelige svar på få sekunder. Når det uventede sker under processen, kan vores løsning give informationer om indvirkning. Ingen administrativbyrde, bare svar.

 6. NAVEKSA MakeToOrder app/løsning til Dynamics 365 Business Central.

  Ændring af leveringsdato på aktive projekt produktionsordrer er simpelthen ikke tilladt i 365BC.

  Hvordan re-planlægger du en aktiv projekt produktionsordre til en ny senere leveringsdato?

  Manglende opdatering af leveringsdatoer, skaber unøjagtige data og forringede styringsmuligheder.

  Vores løsning gør det umulige i 365 Business Central:

  Ændring af forfaldsdatoer bliver en standardmulighed på aktive projekt produktionsordrer.

×

Contact

Powered by Vimeo Pro