No results.

SÄKRARE TRAFIKMILJÖ 2019

Konferens 11 dec 2019
SÄKRARE TRAFIKMILJÖ
För trafikanter och vägarbetare

 1. Lars Hammar, Transportstyrelsen.

  Regeringsuppdraget, Säkerhet vid vägarbete.
  Kommande byggregler för vägutrustning

 2. Torbjörn Stenbeck, Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverkets olycksstatistik och regler för arbeten i vägmiljö

 3. Vittorio Giavotto, Convenor of TG1.

  Bridge parapets containment level – will they handle impacts by Tourist
  (or interurban) Coaches? (Engelska)
  Virtual tests demonstrate that impacts of present-day tourist coaches
  require bridge parapets of containment categories H3 or H4.
  The old category H2, assessed with a full scale test with a 13 ton bus, is
  no more adequate for this purpose.

 4. Rowan O´Callahan, RPT, Irland.

  Innovation for Erecting Barriers in
  Inadequate Soil Conditions – The N58 Pilot Project, Ireland. (Engelska)
  Installing barriers in poor ground has been a challenge for the VRS
  industry for many years. Rowan O’Callaghan of RPS Group has been
  working with Transport Infrastructure Ireland (Ireland’s National Roads
  Authority) and others to innovate a solution for a pilot project in the
  north west of the country. The solution has been proven by the
  performance of dynamic testing and it is likely to be a potential solution
  for other similar locations, both in Ireland and internationally.

 5. Gunilla Sörensen, VTI.

  Projekt för Nationell statistik över olyckor och tillbud vid vägarbete.
  Presentation av olyckor, tillbud och händelser som rapporterats av
  företag som utför vägarbeten och av mc-förare. Även resultat från
  intervjuer med personer i olika positioner som arbetar med vägarbete
  presenteras.

 6. Johan Granlund leder frågestund med föredragshållarna.