No results.

SÄKRARE TRAFIKMILJÖ 2019

Konferens 11 dec 2019
SÄKRARE TRAFIKMILJÖ
För trafikanter och vägarbetare

 1. Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket.

  Inviger konferensen

 2. Emilia Wikström Melin, Seko.

  Med fara för livet, en rapport om vägarbetares arbetsmiljö.
  Fackförbundet Seko har frågat sina medlemmar som arbetar med
  vägarbeten om hur de ser på sin arbetsmiljö. Resultatet visar på en
  arbetsmiljö som inte är tillräckligt säker och trafikanter som inte visar
  hänsyn. Här kommer resultatet att presenteras närmare samt förslag
  på åtgärder från Seko för att förbättra situationen

 3. Mats Petterson, Trafikverket.

  Förbättring av befintliga räcken som trafiksäkerhetsåtgärd
  En lägesbild av vägräcken på det statliga nationella vägnätet samt
  omkomna i olyckor där räcken är inblandade.

 4. Kenny Dolleris och Elisabeth Lunman, Trafikverket.

  Ny VGU och TRVKApv 2020
  I december fastställs nya krav och råd för VGU ( vägar och gators
  utformning) och APV (arbete på väg). Information om större
  förändringar och hur Trafikverket arbetar med dokumenten framöver.

 5. Ulrika Dolietis, Håll Nollan.

  Samverkan för noll olyckor i byggbranschen

 6. Johnny Svedlund, Trafikverket.

  Exempel på Trafikverkets digitalisering
  Innehållet kommer att handla om vad som har gjorts, vad som pågår
  samt vad som planeras nationellt och internationellt avseende digitala
  lösningar i vägrummet.