No results.

Byrådsmøde d. 17. november 2022

0:00:00 Velkommen
0:00:20 149 Godkendelse af dagsordenen
0:00:20 150 Lukket: SalgLukket
0:01:51 151 Orientering om godkendte regnskaber for 2019/2020 vedrørende almene boligselskaber
0:02:47 152 Orientering om godkendte regnskaber 2020 vedrørende almene boligselskaber
0:03:12 153 Godkendelse af årsregnskab 2021 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus"
0:07:06 154 I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme i 2023 på 447 mio. kr.
0:07:50 155 Driftsbevilling - Ekstra underskudsgaranti til Stålmanden 2022
0:18:50 156 Driftsbevilling - Godkendelse af finansieringsmodel af sekretariatsbetjening til Sundhedsklynge Nord
0:19:35 157 Anlægsbevilling - Renovering af Gasværksvej
0:22:50 158 Anlægsbevilling - Salg af arealer til Padel (To arealer ved Magleblik idrætscenter og et areal ved Hundested idrætsområde)
0:30:18 159 Anlægsregnskab - Pulje til bygningsrenovering 2020
0:30:42 160 Anlægsbevilling - Helhedsplan Magleblik - foranalyse
0:35:05 161 Anlægsbevilling - Arealdisponering Ll Karlsmindevej 76, Hundested
0:38:49 162 Beslutning om ekspropriation til sti langs med Hanehovedvej
1:26:30 163 Ansøgning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne på Nørregade 19
2:11:57 164 Prioritering af generelt løft af folkeskolen
2:22:50 165 Fremtidig anvendelse af areal på Skolevej 1
2:30:49 166 Ny økonomimodel for skolerne i høring
2:35:49 167 Ny vision for Ældreområdet
2:44:20 168 KKR rammeaftale 2023-24 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning
2:46:52 169 Godkendelse af sundhedsberedskabsplan 2023-2026
2:48:25 170 Handleplan 2023 for det specialiserede voksenområde
2:49:08 171 Handleplan for børne- og familieområdet 2022-2023
2:49:37 172 Forslag til nyt takstkatalog på Bibliotekerne
2:55:37 173 Forslag til nyt takstkatalog for Idrætshallerne
2:55:51 174 Udpegning af nyt medlem til Hjælpemiddelselskabet