No results.

Byrådsmøde d. 15. September 2022

OBS: Grundet tekniske udfordringer er lydniveauet i de første par minutter markant lavere end resten af udsendelsen.

00:00:10 115 Godkendelse af dagsordenen
116 Lukket: Behandling af indkomne bud på p-areal ved Rådhuset
00:00:40 117 Velfærdsaftale i Halsnæs Kommune
00:04:10 118 Budget 2023-2026 - 1. behandling af budgettet
00:43:40 119 Forventet regnskab pr. 31. juli 2022
00:44:22 120 Ændrede pris- og lønskøn 2021-2022 iht. økonomiaftalenjuni 2022
00:45:20 121 Halsnæs Forsyning A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr
00:45:49 122 Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 21,0 mio. kr
00:46:09 123 Anlægsbevilling - Frigivelse af Hundested by 2022 puljemidler til at kvalificere formidling og forsøgsevaluering af Råt og Autentisk Hundested
00:47:31 124 Bevilling af ekstra tilskud til opførelse af skæve boliger til socialt udsatte
00:48:58 125 Nyt Natur og Vej
00:52:21 126 Forslag vedrørende dokumentationskrav fra Enhedslisten
01:08:28 127 Udpegning LAG Halsnæs-Gribskov samt LAG 2023-2027
01:08:57 128 Driftsbevilling - Nedskalering af indsatsen med udskolingsmentor
129 Driftsbevilling - udsættelse af tilskud til Lyn-X Open til 2023
01:25:22 130 Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021
01:49:10 131 Forslag til Lokalplan 06.34 for et lægehus i Kregme syd
01:50:24 132 Igangsætning af planarbejdet for erhvervsområde på opfyldet ved Havnevej
02:11:45 133 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - risikovurdering og håndhævelse
02:13:11 134 Havvindmøllepark ved Klintebjerg Havvindmøllepark i Kattegat
02:23:21 135 Natur - Prioriteringsplan for naturpleje
02:25:52 136 Fældning af piletræer ved Classens Plads
02:51:22 137 Ekstern bistand til miljøgodkendelser
02:59:07 138 Cykling tilladt i gågaden i Frederiksværk
03:03:53 139 Årsberetning 2022 Frivilligcenter Halsnæs
03:05:07 140 Danmarkskortene 2021 - sager på servicelovsområdet afgjort at Ankestyrelsen.
03:06:41 141 Nye rammer for dagtilbud til børn fra Ukraine
142 Underskriftsark