No results.

Byrådsmøde d. 22. juni 2022

0:00:00 Velkommen
0:00:26 86 Godkendelse af dagsordenen
0:00:38 90 Revisionens tiltrædelsesberetning
0:01:04 91 Godkendelse af årsregnskab 2021
0:03:33 92 Forventet regnskab pr. 30. april 2022
0:10:03 93 Ansøgning om garanti på 27,6 mio. kr. til Hundested Varmeværk A.m.b.a.
0:10:33 94 Attraktion på Nordmolen i Hundested - potentialeanalyse og videre arbejde
0:24:24 95 Driftsbevilling - Finansiering af sygefraværsindsats
0:25:17 96 Driftsbevilling - Varmeplanlægning - samt orientering om kommende arbejde med varmeplan
0:32:00 97 Anlægsbevilling - affaldssortering kommunale ejendomme
0:39:56 98 Anlægsbevilling - Pulje til ladestandere på kommunale arealer
0:42:07 99 Anlægsbevilling – Omorganisering af Unge- og Kulturcenter
0:45:23 100 Anlægsbevilling - Bemyndigelse og tidsplan - Stålsat By, Vandkraft og Byliv (Mølledammen)
0:54:02 101 Anlægsbevilling - Puljen til trafik og infrastruktur - Vejvisning til Frederiksværk
1:03:45 102 Anlægsbevilling - Pulje til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter 2022
1:11:36 103 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 04.90 for tekniske anlæg ved Havnesvinget
1:16:01 104 Samling af anlægsbevillinger vedr. Melby Skole
1:17:43 PAUSE
1:28:52 105 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplan 09.8 for Lynæs Havn
2:44:20 106 Endelig vedtagelse af lokalplan 02.22 for sommerhusområdet mellem Møllevangsvej, Helsingevej, Nyvej og Asserbo
3:04:30 107 Forslag til lokalplan 09.5 for bevaring af Lynæs
3:20:33 108 Fredning af Melby Kilen - Formål og afgrænsning
3:33:11 109 Råt og Autentisk Hundested - Strategisk-fysisk udviklingsplan og nye byrum
3:55:01 110 Områdefornyelse Ølsted By
3:58:49 111 Hvideland - tilladelse til lokalt rensningsanlæg
4:04:02 112 Magleblik foranalyse - fase 2
4:09:18 113 Delegationsplan 2022