No results.

Byrådsmøde d. 19. maj 2022

0:00:00 Velkommen
0:00:04 70 Godkendelse af dagsordenen
0:00:20 72 Driftsbevilling - Ændret pris- og lønregulering fra 2021-2022
0:00:56 73 Orientering om godkendte regnskaber for 2019 vedr. almene boligselskaber
0:01:34 74 Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 3.250.000 kr. til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med etablering af 6 MW varmepumpe
0:01:57 75 Halsnæs Affald A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 65 mio. kr. til nye skraldespande m.m.
0:02:52 76 Renovering af Gasværksvej
0:05:40 77 Ommærkning af almene familieboliger til ældreboliger på Gærdesmuttevej
0:07:19 78 Optagelse af tunnelforbindelse under Nørregade som offentlig sti
0:08:01 79 Anlægsregnskab - Ølsted Skole ny udskoling
0:08:58 80 Anlægsregnskab - Bygningsrenovering - ekstra covid 19 pulje
0:09:19 81 Indtægts-og udgiftsbevilling på tilsagn. Puljemidler fra STAR til "Flere erfaringer i spil"
0:11:17 82 Matrikulær udskillelse af offentlig vej fra Syrevej til Halsnæs Rådhus
0:13:10 83 Fælles Hjælpemiddeldepot - Vedtægtsændringer
0:14:38 84 Fastsættelse af måltal for tilmelding til ungdomsuddannelser