No results.

Byrådsmøde d. 28. april 2022

0:00:32 48 Godkendelse af dagsordenen
49 Lukket: Ejendomssag
0:00:43 50 Ansøgning om dispensation fra materialer og placering af fælleshus på Højbjerggårdsvej 3
0:32:06 51 Formænd og valgstyrere til valgstederne
0:33:13 52 Informationssikkerhed - Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2021
0:33:56 53 Årsregnskab 2021 - oversendelse til revision
0:35:16 54 Overførsel af restbudgetter fra 2021 til 2022
0:38:36 55 Forventet regnskab pr. 28. februar 2022
0:42:43 56 Befolkningsprognose 2022 - 2033
0:51:22 57 Omorganisering Unge- og Kulturcenter
0:52:56 58 Anlægsbevilling - tilstandsvurdering Frederiksværk Svømmehal 2022
0:53:52 59 Planmuligheder for flere boliger i Evetofte
0:59:48 60 Ansøgning om etablering af håndværkerboliger på H.J. Henriksens Vej 26
1:05:34 61 Boliger på INoords parkeringsplads - revideret projekt
1:42:25 62 Igangsættelse af fredningsarbejde for Melby Kilen
1:51:13 63 Nedrivning af bevaringsværdig bygning - Hyllingebjergvej 21
1:56:13 64 Magleblik foranalysen - fase 1
2:06:30 65 Spildevandsplan - vedtagelse efter høring
2:45:57 66 Affaldsregulativer - vedtagelse efter høring
2:58:44 67 Godkendelse af ny børnepolitik
3:04:14 68 Forslag til ny vedtægt for Ældrerådet