No results.

Byrådsmøde d. 24. marts 2022

0:00:00 Velkommen
0:00:20 26 Godkendelse af dagsordenen
27 Lukket: Salgssag Lukket
0:00:30 28 Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten vedrørende dokumentationskrav m.m.
0:06:57 29 Udpegning af stedfortræder til Beredskabskommissionen
0:07:25 30 Forslag til Forretningsorden for Byrådet
0:07:49 31 Samarbejdsaftale med International Citizen Service East
0:09:09 32 Anlægsbevilling til pulje til dagtilbud under pulje til ejendomsplan 2021-2030
0:11:17 33 Anlægspulje til planlagt vedligehold 2022
0:12:14 34 Anlægsbevilling - faciliteter Storebjerg, Nørregade 87
0:16:08 35 Anlægsbevilling og endelig vedtagelse af Hastigheds- og vejklasseplan
0:27:23 36 Driftsbevilling - læseindsats dagtilbud
0:28:48 37 Forslag til lokalplan 04.90 - For et område til offentlige tekniske formål ved Havnesvinget i Frederiksværk
0:38:38 38 Godkendelse af fjernvarmeprojekt i Ølsted og igangsætning af planproces for nye varmeanlæg i Ølsted
0:39:44 39 Vandløb - Ændring til ikke-vandløb for hovedparten af Arrehedegrøften
0:40:41 40 Principbeslutning om at ekspropriere arealer til nye stier langs Hanehovedvej
0:43:30 41 Opstart af planarbejde for nyt erhvervsudlæg i Frederiksværk, vest for Industriområde Nord
0:52:30 42 Etageboligbebyggelse på Havnevej - revideret projekt
1:06:28 43 Udfasning af Børnehuset Baggersvej, Enghave
1:12:31 44 Endelig behandling af styrelsesvedtægt for skolevæsenet
1:15:12 45 Ny økonomimodel for Unge- og Kulturcentret
1:18:42 46 Udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet