No results.

Byrådsmøde d. 27. januar 2022

0:01:52 1 Godkendelse af dagsordenen
0:02:03 5 Forslag til Forretningsorden for Byrådet
0:02:33 6 Forslag til mødeplan 2022-2025 for Byrådet
0:03:10 7 Udpegning til Hegnsyn 2022-2025
0:04:00 8 Budget 2023-2026 - Forslag til proces og tidsplan
0:05:14 9 Finansloven for 2022
0:06:09 10 Vederlagsregulativ
0:08:00 11 Principbeslutning vedr. bevilling af Covid-19 afledte netto merudgifter i 2022
0:09:39 12 Driftsbevilling - Etablering af § 60 selskab: Fælles hjælpemiddeldepot I/S
0:20:54 13 §17 stk. 4 udvalg tryghed og borgerinddragelse og kommissorie
0:25:01 14 Anlægsbevilling - Pæn Kommune 2022
0:31:52 15 Anlægsbevilling - Stålsat By Vandkraft og Byliv
0:50:21 16 Forslag til lokalplan 09.8 for Lynæs Havn
1:46:56 17 Ny boligbebyggelse på Magasingrunden i Hundested
2:07:33 18 Nedlæggelse af § 14-forbud i forbindelse med ansøgning om 2 sommerhuse på N.R. Olsensvej 13
2:14:44 19 Dispensation til udstykning og igangsætning af planarbejde for Bøgebjerggård
2:16:04 20 Driftsbevilling til holddannelse i matematik på Hundested Skole
2:16:51 21 Ny vedtægt for Musikskolen
2:16:52 22 Ny vedtægt for Unge- og Kulturcentret
2:17:29 23 Udpegning af Billedkunstrådet
2:19:24 24 Stålmanden 2022 og 2023