No results.

Byrådsmøde d. 16. december 2021

0:00:00 Velkommen
0:07:42 839 Godkendelse af dagsorden
0:08:00 841 Borgerforslag - Liseleje Havn
0:26:08 842 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2021
0:33:03 843 Godkendelse af ny revisionsaftale
0:33:45 844 I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme i 2022 på 215 mio. kr.
0:34:15 845 Færdiggørelse Stålsat By Overgang Nordtorvet og Krudtværket
0:36:52 846 Helhedsplan for Lejerbo, Frederiksværk, afdeling 024-0 Prøvestenen, Skema A ansøgning
0:37:31 847 Whistleblowerordning
0:43:19 848 Driftsbevilling - Bemanding i Svømmehallen
0:48:10 849 Anlægsbevilling - Puljen til trafik- og infrastrukturprojekter 2022
1:02:20 850 Tillægsbevilling - Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen
1:07:41 851 Godkendelse af takster for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning
1:09:46 852 Høringsudkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet
1:12:43 853 Ny økonomimodel for Unge- og Kulturcentret
1:14:26 854 Prioritering af generelt løft af folkeskolen
1:20:22 855 Tilskud til ophold på specialefterskole
1:22:39 856 Nordkystens Fremtid - Orientering om proces m.m.
1:23:14 857 Nordkystens Fremtid - Organisering af bygherrerollen
1:25:45 858 Kvalitetsstandarder 2022 - Endelig godkendelse
1:27:34 859 Plejeboliger - sag fra Ældrerådet
1:34:02 860 Ældrerådet årsberetning 2021