No results.

Byrådsmøde d. 13 december 2021

01 0:05:45 Valg af borgmester
02 0:09:20 Godkendelse af dagsorden.
03 0:09:55 Valg af viceborgmester og 2. viceborgmester.
04 0:10:21 Valg af 6 medlemmer til Økonomiudvalget. Borgmesteren er født formand for udvalget.
05 0:10:51 Valg af 7 medlemmer til Udvalget for Plan og Byg
06 0:11:12 Valg af 7 medlemmer til Udvalget for Klima, Natur og Miljø
07 0:11:34 Valg af 7 medlemmer til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.
08 0:11:53 Valg af 7 medlemmer til Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.
09 0:12:12 Valg af 7 medlemmer til Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.
10 0:12:29 Valg af 7 medlemmer til Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.
11 0:12:45 Valg af 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget.
12 0:13:11 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Arresødal Hospice.
13 0:13:26 Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet.
14 0:13:57 Valg af 2 medlemmer med behørig indsigt i vurdering af ejendomme til Ekspropriations- og taksationskommissioner.
15 0:14:20 Elektronisk underskrift på protokollerne.
16 0:14:53 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse (FGU).
17 0:15:07 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Frederiksværk Gymnasium.
18 0:15:21 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
19 0:15:33 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet.
20 0:15:47 Valg af medlemmer og suppleanter til det Fælleskommunale Beboerklagenævn for perioden 2022-2025.
21 0:16:35 Valg af medlemmer og suppleanter til det Fælleskommunale Huslejenævn for perioden 2022-2025.
22 0:17:03 Valg af 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.
23 0:17:22 Valg af 5 medlemmer til Halsnæs Forsyning A/S's bestyrelse samt til de 4 underliggende selskaber.
24 0:17:41 Valg af 5 medlemmer til Halsnæs Forsyning A/S's bestyrelse samt til de 4 underliggende selskaber.
25 0:17:53 Valg af 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere til Handicaprådet samt godkende Danske Handicaporganisationers indstilling af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere.
26 0:18:39 Hegnsyn - Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter samt beskikkelse af en formand blandt de valgte medlemmer.
27 0:19:04 Valg af 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Nordsjælland Nord.
28 0:19:18 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Hundested Varmeværk A.m.b.a.
29 0:19:31 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Industrimuseet Frederiks Værk.
30 0:19:47 Udpegning af partidelegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøde uddelegeres til Økonomiudvalget.
31 0:20:11 Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab.
32 0:20:23 Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed.
33 0:20:35 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for LAG Halsnæs-Gribskov.
34 0:20:47 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Redningsudvalget for Livredningstjenesten i Nordsjælland I/S.
35 0:21:17 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Lynæs Havn A.m.b.a.
36 0:21:26 Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Mad til hver DAG I/S (§ 60-selskab for madproduktion).
37 0:21:48 Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Movias repræsentantskab.
38 0:22:00 Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Skatteankenævn Nordsjælland.
39 0:22:16 Valg af 3 medlemmer til Vurderingsankenævn Nordsjælland.
40 0:22:34 Valg af 1 medlem til Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland - Styregruppe.
41 0:22:47 Valg af 2 medlemmer til optagelse på den kommunale liste over medlemmer af Taksationskommissionen, samt valg af 1 medlem til optagelse på listen over medlemmer af Overtaksationskommissionen.
42 0:23:10 Valg af 3 personer fra Direktionen til underskriftbemyndigelse samt 1 stedfortræder for disse.
43 0:23:35 Byrådet skal udpege mindst 5 og højest 7 byrådsmedlemmer og et tilsvarende antal stedfortrædere til valgbestyrelsen ved Byrådsvalget. Borgmesteren er født medlem og formand.
44 0:24:20 Valg af 3 medlemmer og 4 stedfortrædere blandt Byrådets medlemmer til Valgbestyrelse, EU-valg, Folkeafstemning og Folketingsvalg i opstillingskredsen Frederikssund.
45 0:24:39 Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant blandt Byrådets medlemmer til bestyrelsen for I/S Vestforbrænding.
46 0:24:50 Valg af 2 delegerede blandt Byrådets medlemmer til generalforsamling i I/S Vestforbrænding.
47 0:24:59 Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 personlig suppleant til Visit Nordsjællands bestyrelse.
48 0:25:15 Valg af 5 medlemmer til Visit Nordsjællands Repræsentantskab.
49 0:25:38 Aase Hansens Legat - Valg af 1 byrådsmedlem, som i forening med borgmesteren kan tegne legatet. Borgmesteren er formand.
50 0:25:51 Første ordinære møder i januar 2022.