No results.

Byrådsmøde d. 18. november 2021

0:00:00 Velkommen
0:00:32 805 Godkendelse af dagsorden
0:01:24 809 Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt på dagsordenen vedrørende kloakering i Ølsted
0:03:30 810 Godkendelse af etablering af borgerrådgiverfunktion
0:04:57 811 Tillægsaftale til udlejningsaftale med Lejerbo og ommærkning af 6 familieboliger til ældreboliger
0:05:26 812 Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 1,9 mio. kr. til rørarbejder
0:05:45 813 I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme i 2022 på 162 mio. kr.
0:06:14 814 Godkendelse af beredskabsplan
0:06:43 815 Beredskabets risikobaserede dimensionering
0:07:17 816 Indtægts- og udgiftsbevilling: Samarbejde med DGI om Fritids- og Kulturpas
0:12:38 817 Anlægsbevilling - Udendørs fitness ved Hundestedhallen
0:12:59 818 Anlægsbevilling - Vedligehold af veje og stier 2022
0:13:23 819 Anlægsbevilling - Faciliteter til Frederiksværk Bueskytteforening
0:22:50 820 Forslag til Kommuneplan 2021 - Indledning
821 Forslag til Kommuneplan 2021 - By- og boligudvikling
822 Forslag til Kommuneplan 2021 - Erhvervsforhold
824 Forslag til Kommuneplan 2021 - Parkering i bymidterne
825 Forslag til Kommuneplan 2021 - Sommerhuse
826 Forslag til Kommuneplan 2021 - Grønt Danmarkskort
827 Forslag til Kommuneplan 2021 - Klimatilpasning
828 Forslag til Kommuneplan 2021 - Mindre emner og opsamling
0:35:25 823 Forslag til Kommuneplan 2021 - Byudvikling og rækkefølgebestemmelser
0:36:44 829 Kvalitetsstandarder på voksenområdet
0:37:41 830 Handleplan på voksenområdet 2022