No results.

Byrådsmøde d. 14. oktober 2021

0:00:59 785 Godkendelse af dagsorden
0:01:12 787 Online rejser
0:05:04 788 Anlægsbevilling - St. Karlsmindevej, Hundested
0:14:37 789 Budget 2022-2025 - 2. behandling af budgettet
1:15:35 790 Restaurationsplan - Endelig godkendelse
1:19:55 791 Godkendelse af årsregnskab 2020 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus"
1:20:17 792 Bestilling af Movia-rutebuskørsel fra juni 2022-juni 2023
1:27:51 793 Endelig behandling af forslag til ny organisering af Unge- og Kulturcentret
1:38:49 PAUSE
1:47:47 794 Klima- og Bæredygtighedsstrategi - vedtagelse
1:56:56 795 Nye affaldsregulativer 2022
2:11:31 796 Anlægsbevilling - Etablering af hybridbane ved Hundested Tennisklub
2:17:03 797 Anlægsbevilling - Bedre lys til badminton i Frederiksværk Hallen
2:21:03 798 Anlægsbevilling - Markering af stier til friluftsliv
2:29:17 799 Anlægsbevilling - Mellemrummet
2:33:58 800 Anlægsbevilling - Etablering af udendørs fitness
2:42:05 801 Driftsbevilling - Tilsagn fra Statens Kunstfond til udsmykningsprojekt på Ny Frederiksværk Skole
2:44:50 802 Permanent boligplacering af flygtninge
2:45:58 803 Udpegning af nyt medlem til VisitNordsjællands repræsentantskab