No results.

Byrådsmøde D. 16. September 2021

0:00:18 745. Godkendelse af dagsorden

0:00:40 748. Budget 2022-2025 - 1. behandling af budgettet

1:01:28 749. Orientering om regnskab for Frederiksborg Brand og Redning

1:03:22 750. Godkendelse af suppleant til Handicaprådet

1:04:40 751. Handicaprådets Årsberetning 2020

1:11:27 752. Indstilling til opløsning af HMN Naturgas

1:12:10 753. Forventet Regnskab pr. 31. juli 2021

1:13:11 754. Oversigt over godkendte regnskaber 2018 for almene boligselskaber

1:13:46 755. Oversigt over godkendte regnskaber 2018/2019 for almene boligselskaber

1:14:07 756. Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 11,0 mio. kr. til renovering og ombygning af udfletningsbygværk

1:15:09 757. Status på kommunens flygtningeboliger

1:17:08 758. ARCTIC - Forarbejder og organisering

1:46:23 759. Inddragelse af landzoneareal for udvidelse af Bokildegårds Camping

2:02:37 760. Anlægsbevilling - Spodsbjerg Børnehus, Renovering

2:03:10 761. Anlægsbevilling - Skjoldborg, Renovering

2:04:41 762. Anlægsbevilling - Datadrevet haladgang og -booking og nyt system til "ledige tider"

2:10:07 763. Anlægsbevilling - Foranalyse af Udvikling af Magleblik som idrætsområde

2:24:12 764. Anlægsregnskab - Vejbelysning 2020

2:24:45 765. Indtægtsbevilling - Udmøntning af pulje til stimulering af oplevelsesindustrien til ældre og udsatte borgere

2:26:31 766. Indtægtsbevilling - Udmøntning af sommerpakke til sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap

2:27:58 767. Driftsbevilling fra Friluftsrådet til Unge- og Kulturcentret

2:29:47 768. Driftsbevilling til håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen

2:30:38 769. Driftsbevilling - Brødemosegrøften

2:34:29 770. Spildevandsplan - Igangsætte høring

2:50:49 771. Forslag til affaldsgebyrer 2022

3:05:47 772. Igangsætning af planarbejde for Ølsted Nord

3:09:51 773. Danmarkskortene 2020 - sager på servicelovs-området afgjort af Ankestyrelsen

3:14:30 774. Kvalitetsstandarder på voksenområdet

3:17:32 775. Forslag til lokalplan 02.22 for sommerhusområdet Karsemose

3:31:42 776. § 14 forbud i forbindelse med ansøgning om udstykning Østhjørnevej 5 og 6 i Karsemose

3:35:19 777. Endelig vedtagelse af lokalplan 07.40 for et boligområde i Ølsted Nord

3:36:22 778. Igangsætning af lokalplan for Slettebjerggård

3:37:28 779. Igangsætning af lokalplan for nyt boligområde på Frederikssundsvej 15

3:38:54 780. Udvidede frihedsgrader i folkeskolen

3:44:55 781. Handleplan på børne- og familieområdet 2021-2022

3:56:32 782. Deltagelse i DK2020

4:05:22 783. Ansøgningskriterier for Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen