No results.

Byrådsmøde d. 24. juni 2021

0:00:54 709 Godkendelse af dagsorden
0:04:15 716 Anmodning fra SF og Ø om optagelse af punkt på dagsordenen vedrørende mere natur
0:20:39 717 Ansøgning til puljen om borgerrådgiver
0:22:21 718 Restaurationsplan
0:25:44 719 Kommunalvalg 2021
0:27:05 720 Initiativer til høj valgdeltagelse ved KV21
0:27:45 721 Regnskab 2020 - godkendelse af årsregnskab
0:34:05 722 Forventet regnskab pr. 30. april 2021
0:39:55 723 Forlængelse af aftalen vedrørende revision
0:40:42 724 Bortfald af moms på levering af renovationsydelse
0:41:57 725 Forhåndsgaranti til opførelse af bofælleskab bestående af 18 ustøttede andelsboliger i Torup
0:51:52 726 Driftbevilling - Sommerferiemidler 2021
0:52:50 727 Driftsbevilling - Havnerådet i Lynæs beder om forlængelse af tilsagn pga. corona
0:54:15 728 Driftsbevilling og projektforslag - Arresø Boligselskabs opførelse af 8 "skæve" boliger
0:57:45 729 Anlægsbevilling - Lille idrætsanlægspulje 2021
0:57:46 730 Anlægsbevilling - Store Idrætsanlægspulje
1:14:00 731 Anlægsbevilling - Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold
1:14:28 732 Anlægsbevilling - Idræt, friluftsliv og motionsfaciliteter
1:23:38 733 Renseanlæg for Hvideland i landzone
1:32:38 734 Klima- og bæredygtighedsstrategi
1:55:05 735 Høringsforslag til nyorganisering af Unge- og kulturcentret
2:10:10 736 Kommunalt samarbejde om at få den fulde læreruddannelse til Nordsjælland
2:14:36 737 Rammeaftale vedrørende sprogcentre - KKR
2:15:11 738 Muligheder for og konsekvens af fredning af Melby Kilen