No results.

Byrådsmøde 27. maj 2021

0:02:55 692 Godkendelse af dagsorden
0:06:15 697 Anmodning fra Enhedslisten, Socialdemokratiet samt SF om optagelse af punkt vedrørende Melbykilen
0:20:50 698 Kompensation til brugere af Musikskolen
0:21:28 699 Udlodning fra HMN vedrørende salg af HMN Gasnet
0:25:08 700 Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 13 mio. kr. til etablering af en akkumuleringsbeholder
0:25:37 701 Befolkningsprognose 2021 - 2032
0:27:42 702 Driftsbevilling - Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. forlængelse af pulje til flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner
0:30:20 703 Driftsbevilling - Faglige udfordringer og trivsel på folkeskolerne
0:34:24 704 Anlægsregnskab - Trafiksanering af Strandvejen
0:35:13 705 Igangsætning af lokalplan for tæt-lav og etagebyggeri samt Lægehus i Kregme syd
0:39:27 706 Igangsætning af lokalplan for nybyggeri af Natur og Vej og udvidelse af Halsnæs Forsynings virksomhed på Havnesvinget, Frederiksværk
0:42:44 707 Opnormering af planområdet i forbindelse med mange udviklingsprojekter