No results.

Byrådsmøde d. 29. april 2021

00:00:04 671. Godkendelse Af dagsorden

672. Lukket: Fuldmagt til køb af ejendom

673. Lukket: Personalesag

00:09:58 674. Rekruttering af ny kommunaldirektør

675. [Bortfaldet] Ansøgning om dispensation fra lokalplan til opsætning af overnatningshytt
er, teltplads og toiletvogn på Lynæs Havnevej 8

00:12:05 676. Regnskab 2020 - oversendelse til revisionen

00:12:54 677. Overførsel af restbudgetter fra 2020 til 2021

00:14:16 678. Forventet regnskab pr. 28. februar 2021

00:18:41 679. Bevilling af Covid-19 afledte netto merudgifter

00:20:31 680. Ansøgning om garanti, Arresø Boligselskab, Afdeling Skovbakken

00:25:36 681. Fredningsforslag for Arrenæs

01:12:20 682. Endelig vedtagelse af lokalplan 04.75 for boliger på Torvegade

01:22:08 683. Endelig vedtagelse af lokalplan 04.87 for rækkehuse på Hanehovedvej 101

01:23:07 684. Driftsbevilling - Færdiggørelse af spildevandsplan

01:23:53 685. Anlægsregnskab - Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed 2019

01:24:21 686. Anlægsbevilling - Legeplads på Artilleripladsen

01:30:28 687. Anlægsbevilling - Godkendelse af projekter til handleplan for trafik og infrastruktur 2021-2024

01:37:39 688. Fastsættelse af måltal for tilmelding til ungdomsuddannelser

01:43:46 689. Oprettelse af pladser i autismetilbud i skoleåret 2021/22

01:59:24 690. Godkendelse af ny leverings- og samarbejdsaftale