No results.

Byrådsmøde d. 25 marts 2021

00:00:20 638. Godkendelse af dagsorden
639. Lukket: Ejendomssag
00:01:00 640. Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af punkt på dagsordenene vedrørende fritagelse af nationale tests
00:09:04 641. Status på udvalgsmålsætninger
00:09:40 642. Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi
00:18:45 643. Råt og Autentisk Hundested – Strategisk-fysisk
01:00:15 644. Anlægsregnskab - Udvidelse af Paraplyen i Hundested i Halsnæs Medborgerhus
645. Anlægsregnskab - Sammenlægning af Tandplejen på Magleblik
646. Anlægsregnskab - Udflytning fra Sundhedshuset
647. Anlægsregnskab - 5 mio. kr. covid-pulje til vedligehold på kommunale bygninger
648. Anlægsregnskab - 2018 Pulje til bygningsrenovering
649. Anlægsregnskab - Etablering af Lillebjerg Skole
650. Anlægsregnskab - 2019 Pulje til bygningsrenovering
651. Anlægsregnskab - 2019 Vedligehold af veje og stier
652. Anlægsregnskab - 2020 Vedligehold af veje og stier
01:00:20 653. Anlægsbevilling - Vedligehold af veje og stier 2021
01:05:40 654. Anlægsbevilling - Hegn om Krudtværksmuseet
01:10:30 655. Anlægsbevilling - 2 minus 1-veje i Halsnæs, status og forbedringsforslag
01:40:45 656. Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 07.40 for et boligområde i Ølsted Nord
01:47:20 657. Endelig vedtagelse af lokalplan 8.20 for en tæt lav bebyggelse på Lerbjergvej, Hundested
01:49:00 658. Opstart af lokalplanproces for etageboligbebyggelse på Havnevej, Frederiksværk
01:54:35 659. Opstart af lokalplanproces for boligbebyggelse syd for Kregme Kirke
01:57:30 660. Opgivelse af forslag til lokalplan 08.22 for Nordmolen i Hundested Havn, boliger
01:59:04 661. Driftsbevilling - Generelt løft af folkeskolen
02:13:46 662. Driftsbevilling - Gebyr for behandling af jordflytninger og konkrete anvisninger af erhvervsaffald.
02:14:45 663. Driftsbevilling - Puljemidler til internt udviklingsforløb med fokus på borgerne længere væk fra arbejdsmarkedet
02:16:46 664. Driftsbevilling - Bedre normeringer i dagtilbud
02:22:25 665. Driftsbevilling - Erhvervslivet og Covid-19
02:31:00 666. KKR - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde
02:37:15 667. Ændret organisering af Unge- og Kulturcenteret
02:53:00 668. Opretholdelse af tilskud grundet COVID19 samt mellem kommunal refusion
02:57:41 669. Sundhed for alle - Sundhedsstrategi for Halsnæs Kommune
670. Underskriftsark