No results.

Byrådsmøde d. 28. januar 2021

Velkommen 00:00:00
611. Godkendelse af dagsorden 00:00:55
616. Anmodning fra Dansk Folkeparti om optagelse af punkt på dagsordenen ve drørende borgerrådgiver 00:01:29
617. Finansloven for 2021 00:17:35
618. Budget 2022-2025 - Budgetproces- og tidsplan 00:28:17
619. Budget 2022-2025 - Fastsættelse af rammer for råderumsbidrag til prioriteringsprocessen 00:29:21
620. Anlægstillægsbevilling - Stålsat By overgang Nordtorv og Krudtværk 00:35:52
621. Anlægsbevilling - Pulje til planlagt vedligehold 00:48:33
622. Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2.280.000 kr. til rørarbejder 00:49:14
623. Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 32,3 mio. kr. til ny 6 MW varmepumpe 00:49:43
624. Endelig vedtagelse af lokalplan 04.87 for rækkehuse på Hanehovedvej 10 00:52:07
625. Endelig vedtagelse af lokalplan 03.10 for Vinderød Skov 9 og kommuneplan tillæg nr. 41 00:54:05
626. Igangsætning af lokalplan for tæt-lav boligbebyggelse - Møllevangsvej 103-10 00:55:53
627. Frederiksværk Højvandssluse - Ændring af praksis 00:58:21
628. Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedspulje 2018 01:12:54
629. Anlægsbevilling - Pæn Kommune 2021 01:13:25
630. Anlægsbevilling til faglokaler i forbindelse med Lillebjerg Skole 01:24:21
631. Modernisering og Renovering af Vejbelysning 2021, orientering 01:34:53
632. Anlægsregnskab - Vejbelysning 2019 01:42:39
633. Anlægstillægsbevilling - Højvandsbeskyttelse - Forundersøgelser af dige til kote 2,5 01:43:05
634. Forlængelse af forsøgsgodkendelse af faget teknologiforståelse på Hundes ted Skole 01:45:51
635. Tillægsbevilling - Seniorpension overgår til ATP som ny myndighed 01:49:30
636. Godkendelse af suppleant til Handicaprådet 01:50:45