No results.

Byrådsmøde d. 17. december 2020

592.
Godkendelse af dagsorden
00:00:20

593. Lukket: Anlægssag - Nordmolen Hundested Havn
594. Lukket: Almene boliger generelt

595.
Helhedsplan for Halsnæs Ny Boligselskab afdeling 25/51 Vinderød Enghave - Skema A
00:01:28

596.
Driftsbevilling - Fortsættelse af øget rengøringsniveau på kommunale virks
omheder grundet corona
00:04:08

597.
Forventet regnskab 31. oktober 2020
00:08:15

598.
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 03.12 for Ny skole i Frederiksværk
00:10:07

599. LUKKET
Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 05.15 for en restaurant på Ildtornvej

600.
Godkendelse af takster for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning
00:14:00

601.
Godkendelse af affaldsgebyrer i 2021 fra Halsnæs Forsyning
00:16:03

602.
Kvalitetsstandarder 2021 - Endelig godkendelse
00:21:09

603.
Handleplan for lokalrådets arbejde i Halsnæs Kommune 2021-22 (kommun
ens samarbejde med Politiet)
00:26:50

604. Endelig behandling af økonomimodel på dagtilbudsområdet
00:29:33

605. Omorganisering af gæstedagpleje og legestuer
00:36:32

606. Flere lokaler til Lillebjerg Skole
00:43:46

607. Underskriftsark