No results.

Byrådsmøde d. 19 november 2020

568. Godkendelse af dagsorden 0:00:20

569.Lukket: Tilbud på område E, Kregme Syd

570. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen fra Ole S. Nielsen - udsmykning af Byrådssalen 00:00:58

571. Orientering om ændring af regler om ophør af vederlag ved fravær 00:12:41

572. Udpegning af medlem til Bestyrelsen for Frederiksværk Ridecenter A.m.b.a 00:14:05

573. I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme i 2021 på
180,0 mio. kr. 00:14:45

574.
Ændring i vedtægten for Hundested Varmeværk A.m.b.a. 00:16:46

575.
Fysisk helhedsplan for Høje Tøpholm - ændring af tidligere godkendelse af
salg af 52 boliger til 60 boliger 00:17:19

576. Udmøntning af tilskud som følge af trepartsalen om "Ekstraordinær hjælp
til elever og lærlinge" 00:25:10

577. Anlægsregnskab - Forskønnelse af Nørregade i Hundested 00:27:15

578. KKR rammeaftale 2021-22 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 00:28:44

579. Afrapportering på centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen 00:30:50

580. Gjethuset Årsrapport og Årsberetning 2019 samt dialogmøde 00:32:20

581. Endelig vedtagelse af lokalplan 04.84 for boliger på Hanehovedvej 151 00:40:21

582. Lokalplan 8.20 for en klyngebebyggelse på Lerbjergvej 17 00:45:31

583. Forslag til lokalplan 04.75 for boliger på Torvegade 00:47:55

584. Hundested Havn som servicehavn for Hesselø Havvindmøllepark 00:55:30

585. Boligbebyggelse på Nordcentrets parkeringsplads 01:10:22

586. Affald - Valg af nyt indsamlingssystem 01:23:05

587. Høringssvar til råstofplan 2020 01:35:50

588. Nedlæggelse af §14 forbud mod udstykning på Fundersvej 12 01:38:40

589. Kystbeskyttelse, St Karlsmindevej 90 02:00:50

590. Spildevandsplan - drøftelse af retningslinjer 02:21:05

591.
Underskriftsark