No results.

Byrådsmøde d. 8. oktober 2020

552. Godkendelse af dagsorden 00:00:25
553. Lukket: Hundested Hallen
554. Stedfortræder i periode for sygemelding 00:00:35
555. Budget 2021-2024 - 2. behandling af budgettet 00:02:20
556. Orientering om status for rengøring på kommunale virksomheder 01:32:25
557. Bestilling af Movia-rutebuskørsel fra ultimo juni 2021 01:38:00
558. Nye medlemmer til Billedkunstrådet 01:45:10
559. Museerne - overdragelse af ejerskab af de museale samlinger 01:48:00
560. Kystbeskyttelse, Nordkystens Fremtid, Fremmesag 01:50:25
561. Anlægsbevilling - Stålsat By - Overgang Nordtorv og Krudtværk 02:05:20
562. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan 08.21 for Rasmussens Have 02:09:30
563. Status på Halsnæs Kommunes Integrationsstrategi, pr. 2019 02:22:46
564. Høringsudkast til ny økonomimodel på dagtilbudsområdet 02:26:50
565. Ny vedtægt for Frederiksborg Brand og Redning pr. 1. januar 2021 02:32:22
566. Anmodning om udtræden af Børn- og Ungeudvalget 02:34:07
567. Underskriftsark