No results.

Byrådsmøde d. 15 september 2020

523. Godkendelse af dagsorden 00:01:17
524. Budget 2021-2024 - 1. behandling 00:01:54
525. Forventet regnskab pr. 31. juli 2020 01:05:49
526. Godkendelse af budget 2021 for pleje- og ældreboliger 01:06:39
527. Hundested Almennyttige Boligselskab, afdeling Høje Tøpholm - Skema C (byggeregnskab) for nedrivning og forbedringsarbejder 01:07:12
528. Anlægsbevilling - Yderligere ejendomsvedligehold i 2020 01:07:53
529. Optagelse af lån til fremrykkede og nye anlægsprojekter i 2020 01:12:23
530. Sammenlægning af legater 01:14:08
531. Anlægsbevilling - Frederiksværk Ny Skole - Totalentreprise 01:15:18
532. Anlægsbevilling - Ølsted Skole 01:17:37
533. Indtægts- og udgiftsbevilling til generelt løft af folkeskolen 01:20:12
534. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 06.36 for Genvejen nr. 10 i Auderød 01:23:21
535. Endelig vedtagelse af lokalplan 06.37 for boligbebyggelse på Thorsvej 01:32:31
536. Vinderød skov- Forslag til lokalplan 03.10 og kommuneplantillæg nr. 41 01:37:30
537. Forslag til lokalplan 03.12 for ny skole i Frederiksværk 01:42:21
538. Forslag til lokalplan 04.87 for Hanehovedvej 101 01:50:37
539. Anlægsbevilling - Legeplads på Artilleripladsen - Stålsat By 01:52:28
540. Anlægsbevilling - Cykelparkering 02:11:03
541. Driftsbevilling - Thannersvej, istandsættelse af privat fællesvej 02:18:13
542. Nye arealer til boligformål i Ølsted 02:19:20
543. Handleplan på børne- og familieområdet 2020-2021 02:22:56
544. Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område 02:28:04
545. Handleplan på voksenområdet i Social Service og Familier 2020-21 02:30:12
546. Bevilling af sommerpakke til dagsture og udendørsaktiviteter på botilbud 02:34:57
547. Driftsbevilling - Særlige tilbud om aktiviteter til ældre 02:36:17
548. Driftsbevilling - Udmøntning af sommerpakken på Ældreområdet 02:37:04
549. Ny Turismestrategi - fremtidens turismeindsats i Nordsjælland 02:38:14
550. Anmodning om udtræden af Børn og Ungeudvalget 02:44:46