No results.

Byrådsmøde d. 25 juni 2020

495. Godkendelse af dagsorden 0:01:09
496. Anlæg på Asserbohusudstykningen, Mostergårdsvej 6 0:01:23
497. Besøgsvilkår på Plejecentrene - beslutningsforslag fra Venstre 0:30:40
498. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 08.22 for Nordmolen 1:17:54
499. Anmodning fra partierne Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet om at tage optagelse af punkt på byrådsdagsorden den 25 juni 2:14:49
500. Pulje til sommerferieaktiviteter 2020 2:19:06
501. Forventet regnskab pr. 30. april 2020 2:36:40
502. Løbende revision 2019 2:37:49
503. Afsluttende revision 2019 2:38:22
504. Ligestillingsredegørelsen 2020 2:40:38
505. Udpegning af medlem til VisitNordsjællands repræsentantskab 2:41:46
506. Ansøgning fra VisitNordsjælland om ekstra markedsføringsmidler 2:42:10
507. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 06.35 for boliger i Kregme Gamle Skole 2:45:52
508. Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre normeringer og kompetenceudvikling i dagtilbud 2:48:58
509. Driftsbevilling - Mariagårdsvej, Frederiksværk. Istandsættelse af privat fællesvej 2:59:42
510. Anlægsregnskab for renovering af broer 2018 3:01:30
511. Nyt affaldsindsamlingssystem til Halsnæs Kommune 3:01:57
512. Mulighed for besøg på plejecentre 3:08:18
513. Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet 3:08:50
514. Orientering om Boblberg 3:13:41
515. Opretholdelse af tilskud til kultur og idræt ifm. COVID19 nedlukningen 3:18:57
516. Overdragelse af flygtningekvote for 2021 3:25:31
517. Delegationsplan - revidering 2020 3:31:20
518. Udlejningsaftale med Lejerbo 3:31:57
519. Udlejningsaftale - Arresø Boligselskab 3:32:45
520. Almene boliger i Halsnæs Kommune 3:33:51
521. Stålsat By - Anlægsproces overgang mellem Krudtværk og Nordtorv 3:42:50