No results.

Byrådsmøde d. 14 maj 2020

463. Godkendelse af dagsorden 00:00:36
464. Oversendelse af Årsregnskab 2019 til revisionen 0:02:20
465. Overførsel af drifts- og anlægsbudgetter 2019-2020 00:04:57
466. Befolkningsprognose 2020 - 2031 00:01:22
467. Forventet regnskab 29. februar 2020 00:01:22
468. Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 1,5 mio. kr. til en economiser 00:01:22
469. Garanti for lån på 11,3 mio. kr. til Hundested Almennyttige Boligselskab, afdeling Isefjordsparken 00:06:20
470. Igangsætning af lokalplan for en udstykning af 6 grunde i sommerhusområde på Den Korte Vej 00:11:05
471. Forslag til lokalplan 04.84 for bebyggelse ved Mariagårdsvej 00:01:22
472. Forslag til lokalplan 06.37 for boligbebyggelse på Thorsvej 00:01:22
473. Forslag til kommuneplantillæg nr.39 og forslag til lokalplan 08.21 for Rasmussens have 0:16:14
474. Ansøgning om dispensation for placering af kampsportscenter i erhvervsbygning på Hanehovedvej 52B 00:01:22
475. Anlægsbevilling - fremrykning af 5 mio. kr. til yderligere renovering i 2020 på kommunale ejendomme 0:26:48
476. Endelig behandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet 2018/19 00:01:22
477. Tillæg til kvalitetsrapport for skolerne 2018/19 00:01:22
478. Læselyst i SFO - bevilling 00:01:22
479. Udvidelse af Basen 00:01:22
480. Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning 00:01:22
481. Ny ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning 0:32:29
482. Årsberetning og regnskab for Frederiksborg Brand & Redning 2019 00:01:22
483. Hjælp til aftenskolerne 0:38:08
484. Oversigt over godkendte regnskaber 2016 for almene boligselskaber 00:01:22
485. Oversigt over godkendte regnskaber 2017 for almene boligselskaber 00:01:22
486. Oversigt over godkendte regnskaber 2016 - 2017 for almene boligselskaber 00:01:22
487. Oversigt over godkendte regnskaber 2017-2018 for almene boligselskaber 00:01:22
488. Informationssikkerhed - Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2019 0:41:10
489. Ældrerådet årsberetning 2019 0:41:11
492. Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt på dagsordnen 0:46:29