No results.

Byrådsmøde d 30 januar 2020

418. Godkendelse af dagsorden 0:00:04
419. Thue Lundgaard Curry (Ø) ønsker punkt om salg af kommunal jord på dagsordenen til møde i Byrådet den 30. januar 2020 0:00:13
420. Forslag til ny økonomisk politik 0:10:09
421. Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån til rørarbejder for i alt 3.350.000 kr. 0:37:14
422. Udpegning af medlemmer til Skatteankenævn og Vurderingsankenævn 0:37:47
423. Ophævelse af lokalplan 84 og tillæg 1 hertil for en golfbane ved Torup 0:39:47
424. Frigivelse af anlægsbevilling - Pæn kommune 2020 0:42:25
425. Brugsretsaftale med Badeklubben Trekanten 0:49:25
426. Endelig vedtagelse af lokalplan 09.7 - en rækkehusbebyggelse ved Højbjerg 0:53:36
427. Driftsbevilling - Tilskud fra Socialstyrelsen til støtte målrettet forældre til anbragte børn 1:00:49
428. Udvidelse af discgolfbanen på Carlsvej i Frederiksværk 1:08:38
429. Billedkunstrådet - vedtægtsændringer 1:49:50
430. Høring af Nationalparkplan 1:55:14
431. Endelig vedtagelse af lokalplan 04.88 for Bovieran seniorboliger på Aavej 2:00:37
432. Asserbo By Vandværk - Kommunal garanti og forhåndsgodkendelse 2:05:48
433. Indtægts- og udgiftsbevilling fra pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn 2:06:35
434. Godkendelse af Torup Børnehave som privatinstitution 2:09:59
435. Tiltrædelse af samarbejdsaftale om lægedækning af kommunale akutfunktioner 2:14:10
436. Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedspulje 2019 - projekterne ved Melby 2:17:19
437. Orientering om Beredskabet 2:20:33