No results.

Byrådsmøde d. 19 december 2019

394. Godkendelse af dagsorden 0:00:49
407. Pesticidfri kommune 0:00:49
395. Anja Rosengreen (F) ønsker punkt vedrørende Naturfredningsforeningens kampagne "Giftfri Kommune" på dagsordenen til møde i Byrådet den 19. december 2019 0:13:12
396. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Frederiksværk Ridecenter A.m.b.a. 0:28:31
397. Godkendelse af ny betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S 0:29:06
398. Anlægsbevilling - Udvidelse af Paraplyen i Hundested 0:29:57
399. Politisk strategi for voksenområdet 0:35:37
400. Ændring af plangrundlag for ramme 3.E4, Vinderød Skov 9 0:41:53
401. Godkendelse af ny økonomimodel for folkeskolerne 0:44:42
402. Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet 0:48:00
403. Høringsudkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet 2018/19 0:50:24
404. Samarbejdsaftale driftsoverenskomst med Gjethuset 2020-2023 1:02:04
405. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus 1:04:27
406. Godkendelse af takster i 2020 for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning 1:12:23
408. Kunstværk til forskønnelse af Nørregade i Hundested genbelyst 1:15:54
409. Kvalitetsstandarder 2020 - Endelig godkendelse 1:43:38
410. Danmarkskortet for omgørelser i Ankestyrelsen 2018 1:46:51
411. Finansloven for 2020 1:50:26