No results.

Byrådsmøde d. 21 november 2019

381. Godkendelse af dagsorden 00:00:05
382. Forventet Regnskab pr. 30. september 2019 00:00:14
383. Anlægsbevilling - Pulje til bygningsrenovering 2020 00:01:33
384. Aflæggelse af anlægsregnskab 00:02:21
385. Omlægning og udvidelse af specialpladser 00:04:06
386. Godkendelse af etablering af kunstværk til forskønnelse af Nørregade i Hundested 00:10:33
387. Igangsætning af forslag til lokalplan 08.21 for Boliger på Nordmolen 00:27:04
388. Landzoneareal til jordbrug med i lokalplan for Hvideland Syd 01:31:33
389. Igangsætning af forslag til lokalplan 04.87 for rækkehuse på Hanehovedvej 101 01:32:23
390. Museet - Overgang til selvejende institution 01:36:59