No results.

Byrådsmøde d. 10 oktober 2019

359. Godkendelse af dagsorden 00:00:07
360. Budget 2020-2023 - 1. behandling af budgettet 00:00:46
361. Forslag til lokalplan 04.88 for Bovieran seniorboliger ved Aavej 00:35:29
362. Høringsudkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet 00:40:42
363. Faste årlige tilskud på Kultur, Idræt og Demokrati 00:50:22
364. Værdighedspolitik 2019 - Ensomhed 00:55:01
365. Bestilling af offentlig buskørsel sommer 2020 - sommer 2021 00:58:27
366. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 32 og Lokalplan 04.79 For et boligområde ved Åsebro 01:01:37
367. Udsendelse af ny økonomimodel for folkeskolerne i høring 01:08:50
368. Indtægts- og udgiftsbevilling forsøg med teknologiforståelse på Hundested Skole 01:11:49
369. Indtægts- og udgiftsbevilling projekt Bioblitz ved Hundested Skole 01:14:31
370. Ny lokalplan for Genvejen 10 og ændring fra feriekoloni til sommerhus 01:19:33
372. Forslag til ændret skolebusbetjening 01:34:32
373. Forslag til hørringssvar - Vejdirektoratet 01:43:09
374. Permanent boligplacering af flygtninge 01:53:09
375. Kystbeskyttelse - Klintevej 25, Hundested 01:56:29