No results.

Byrådsmøde d. 12 september 2019

345. Godkendelse af dagsorden 00:00:34
346. Forslag til revideret tidsplan for budget 2020-2023 00:00:47
347. Forventet Regnskab pr. 31. juli 2019 00:05:35
348. Rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmålene 00:17:00
349. Endelig vedtagelse af Affaldsplan for Halsnæs kommune 2019 - 2030 00:18:10
350. Anlægsregnskab - Skimmeludbedring af Torvegade 10 00:31:54
351. Arresøparken 00:32:40
352. Lokalplan for Hvideland, Torup Syd, endelig vedtagelse 00:51:26
353. Ophævelse af lokalplan 84 og tillæg 1 hertil for en golfbane ved Torup 00:55:02
354. Projekt "Den runde firkant" 01:00:00
355. Forslag til lokalplan for boligbyggeri ved Højbjerg 01:09:14
356. Handicaprådets Årsberetning 2018 01:17:21