No results.

Byrådsmøde d. 25 april 2019

266. Godkendelse af dagsorden 00:00:07
267. Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - skattelyfri charter 00:00:12
268. Årsregnskab 2018 - Oversendelse af Årsregnskab 2018 til revision 00:21:08
269. Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 00:23:35
270. Forventet Regnskab pr. 28. februar 2019 00:30:49
271. Delegationsplan - revidering 2019 00:38:17
272. Udlæg af nye sommerhusområder - afgørelse og muligheder 00:39:04
273. Opsigelse af driftsaftale med Torup Børnehave 00:42:05
274. Aftale om specialtandpleje 00:43:58
275. Demokrati og indflydelse på Plejecentrene - Konceptet "Rum til dialog" 00:45:34
276. Re-godkendelse af Handleplan om forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 00:57:24
277. Anlægsbevilling - MLI revision af byggeri af klubhus 01:01:54
278. Boligbebyggelse i Vinderød Nord 01:16:37
279. Anlægsregnskab - Kregmestien 01:42:48
280. Anlægsregnskab - Kregmetunnelen 01:43:27
281. Anlægsregnskab - Vejbelysning Modernisering 2018 01:43:56
282. Anlægsbevilling - Frederiksværk Skole, Skimmelrelaterede udgifter 01:44:21
283. Anlægsbevilling - Dagtilbudsproces 01:48:19
284. Anlægsbevilling - Skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested 01:52:35
285. Vedligeholdelse veje og stier 2019 01:56:07
286. Befolkningsprognose 2019 - 2030 01:57:48
287. Anlægsbevilling - Stålsat By - Overgang Krudtværket og Nordtorvet 02:04:12
288. Sygefraværs- Årsrapport 02:21:02
289. Ældrerådet - årsberetning 2018 02:49:54