No results.

Byrådsmøde d. 19 marts 2019

235. Godkendelse af dagsorden 00:00:07
236. Låneoptagelse vedrørende regnskabsåret 2018 00:03:57
237. Revisionsberetning nr. 4, Delberetning for regnskabsåret 2018 00:04:59
238. Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån til diverse rørarbejder for i alt 2.255.000 kr. 00:06:09
239. Informationssikkerhed - Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2018 00:06:38
240. Anlægsregnskab - IT netværksopgradering på skolerne 00:07:14
241. Anlægsregnskab - pulje til digitalisering 00:07:52
242. Høringssvar Fingerplan 2019 00:08:41
243. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 10.7 Hvideland samt krav om spildevandstilslutning 00:11:19
244. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 04.79 for boliger på Åsebro 00:19:06
245. Ændring af kapacitet i dagtilbud 00:37:35
246. Endelig behandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet 2017/18 00:38:31
247. Deling af Børnehuset Arresø 00:52:35
248. Ny styrelsesvedtægt for dagtilbud 01:15:21
249. Status på implementering af ny Dagtilbudslov 01:16:22
250. Projekt for byggeri på Nordmolen i Hundested 01:16:46
251. Endelig vedtagelse af lokalplan 09.6 for en skole på Lyngbakken i Lynæs 01:18:48
252. Endelig vedtagelse af lokalplan 05.14 for "skæve boliger" på Skovfogedlodden 01:20:49
253. Projekt - Værdighedsrejsehold 01:23:49
254. Opgaveflytning - Lov om specialundervisning for voksne 01:25:46
255. Anlægsregnskab for Asfalt Slidlag 2017 01:28:39
256. Anlægsregnskab - Frederiksværk Station 01:29:08
257. Anlægsbevilling - Asfalt Slidlag 2019 01:30:03
258. Anlægsbevilling - Ombygning 1. sal Bibliotekets bygning, Frederiksværk - Center for Voksenstøtte 01:34:26
259. Anlægsbevilling - Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed 2019 01:37:36