No results.

Byrådsmøde d. 31 januar 2019

211. Godkendelse af dagsorden 00:01:05
212. Hjemtagelse af kørsel fra genbrugspladser 00:01:12
213. Thue Lundgaard Curry (Ø) ønsker punkt om stationsforpladsen i Frederiksværk på næste møde i Byrådet den 31. januar 2019 00:32:12
214. Budget 2020-2023 - Tidsplan og proces 00:38:29
215. Finansloven 2019 og kompensation for ændrede aldersbetingede kriterier i udligningsordningen 2019-2020 00:39:11
216. Resultat af markedsafdækning vedrørende bortforpagtning af skolekantiner 00:43:36
217. Udlejningsaftale for Hundested Alm. Boligselskab 00:50:04
218. Anlægsbevilling - Pulje til bygningsrenovering 2019 00:54:10
219. Nyt medlem til Halsnæs Billedkunstråd 01:04:32
220. Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan 2021 01:06:33
221. Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til lokalplan 03.8 for beplantningsbælte i Industriområde Nord 01:10:04
222. Anlægsbevilling - Pæn Kommune 2019 01:10:44
223. Anlægsbevilling - Udskillelse af vejbelysning i private boligselskaber 01:14:23
224. Anlægsbevilling - Modernisering af vejbelysning 2019 01:15:56
225. Affaldsplan - beslutning om høring 01:17:10
226. Endelig behandling af deling af Arresø Skole 01:25:36
227. Endelig behandling af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub 01:31:21
228. Anlægsbevilling Ny Frederiksværk Skole 01:35:04
229. Halsnæs Kulturtjeneste - Finansiering og organisering 01:36:17
230. Organisering af VisitNordsjælland i fremtiden 01:45:30
231. Procesplan frem mod beslutning om udvidelse af Paraplyen i Hundested 01:48:28
232. Revidering af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 02:03:06