No results.

Byrådsmøde d. 20 december 2018

188. Godkendelse af dagsorden 00:00:21
189. Udpegning af nyt medlem til Grundlisteudvalget 00:00:34
190. Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018 00:01:17
191. Halsnæs Forsyning - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 10,0 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S 00:05:59
192. Godkendte boligselskabsregnskaber 00:06:36
193. Lokale mål for Politiets indsats i Halsnæs Kommune i 2019 00:09:49
194. Udvalgsmålsætninger 00:14:58
195. Deling af Børnehuset Kregme 00:43:34
196. Udsendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i høring 00:47:15
197. Kvalitetsstandarder 2019 - Endelig godkendelse 00:54:52
198. Anlægsbevilling - Sammenlægning af Tandplejen 00:59:57
199. Anlægsbevilling - Skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested 01:01:23
200. Anlægsbevilling - Madkundskabslokale, Arresø Skole 01:03:25
201. Anlægsregnskab - Etablering af Unge- og Kulturcenter 01:08:52
202. Anlægsregnskab - Frederiksværk Hallens renovering 01:10:00
203. Forslag til lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn 01:16:02
204. Ansøgning om lokalrådsstatus fra Ølsted Borgerforening 01:24:28
205. Formænd og valgstyrere til valgstederne 01:34:21
206. Grundlag for sammenlægning af rideklubber ved Hundested 01:35:21
207. Minimering af gener fra rågekoloni i Melby 01:47:06
208. Etablering af skole- og dagbehandlingstilbud 02:12:23
209. Orientering om konsekvenser af budget 2019 02:21:07