No results.

Byrådsmøde d. 7 december 2010

327 Godkendelse af dagsorden 00:00:22
328 Spørgsmål til Byrådet 00:00:25
329 Svar fra miljøministeren om lavfrekvent støj 00:01:07
330 Lokalt Beskæftigelsesråd - nyt medlem 00:06:18
331 Ændring af antal medlemmer i Børn- og ungeudvalget 00:06:31
332 Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen i Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter 00:07:03
333 Byrådsmedlem Walter G. Christophersen ønsker følgende klage optaget på byrådsmødet den 7/12-2010 00:07:25
334 Tidsplan og rammer for Budget 2012-15 00:18:55
335 Halsnæs Kommunes udbudsstrategi 2011-13 00:20:15
336 Kvalitetsstandard for Team Kontrol 00:24:23
337 Indgåelse af samarbejdsaftale for 2011 vedrørende etablering af Kulturaftale i hovedstadsområdet for 2012-15 00:34:34
338 Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a - ansøgning om garanti for lån 00:39:48
339 Halsnæs Kommunale Forsyning - ansøgning om kommunegaranti for lån 00:40:05
340 Vestforbrænding - anmodning om godkendelse af låneramme 2010-2012 00:47:26
341 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 09.1 for ældreboliger i Søndergade 00:47:53
342 Støttetilsagn for opførelse af 22 ældreboliger i Lynæs - Skema A 00:50:01
343 Helhedsplan for Hundested Almennyttige Boligselskabs afdeling Høje Tøpholm samt dispensation fra balancelejeprincippet 01:19:58
345 Kvalitetsstandarder 2011 01:20:49
346 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 08.01 for butikker i Nørregade Nord (biblioteksgrunden) 01:33:57
347 Forslag til Lokalplan 02.21 for Arresødal 02:22:03
348 Endelig vedtagelse af Lokalplan 08.2 for Havlit i Hundested 02:22:24
349 Godkendelse af takstblad for Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S 02:30:36
350 Ændring af affaldsregulative 02:34:35
351 Fastsættelse af affaldsgebyrer i Halsnæs Kommune 2011 02:34:58
352 Godkendelse af takstblad for Halsnæs Kommunale Vandforsyning A/S 02:42:36
353 Ansøgning om tilladelse til nedrivning af ejendommen Nørregade 1 i Hundested - Lemche 02:43:08
354 Vintervedligeholdelse 2011, genoptagelse 02:52:30
355 Gæstedagpleje i Frederiksværk Børnehus 03:04:53
356 Lov om fleksible frokostordninger-udmøntning af budget 2010 03:12:19
357 Genbehandling af resultatkrav for 2011 03:19:01