No results.

Byrådsmøde d. 9 november 2010

308. Godkendelse af dagsorden 00:00:22
310. Indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet vedrørende det specialiserede socialområde 00:00:30
311. Fonden Gjethuset - statusrapport 2009 00:00:49
312. CO2 regnskab 2009 00:07:08
313. Plan for beslutningsproces vedr. intern organisering i skoledistrikter 00:11:16
314. Endelig godkendelse af vedtægt for Kulturskolen i Halsnæs Kommune samt udpegning af 2 medlemmer og 2 suppleanter 00:15:21
315. Resultatkrav for virksomheder 2011 00:16:25
316. Anlægsbevilling til oprensning af affaldsdepotet ved Det Danske Stålvalseværk 00:50:51
317. Kommunal garanti for leasingaftaler overdraget til Halsnæs Kommunale Renovation og Genbrug A/S 00:51:44
318. Projekt bæredygtighed - nedlæggelse af virksomheden Job og Kompetenceudvikling 00:52:06
319. Projekt bæredygtighed - Industrimuseets overgang til selveje 00:52:23
320. Regeringens afbureaukratiserings-/effektiviseringsinitiativer - udmøntning af besparelser i budget 2011 00:52:40
321. Ombygning / renovering af Plejecentret Halsnæs samt ibrugtagning af 20 plejeboliger på Plejecentret Arresøparken 01:06:20
322. Vintervedligeholdelse 2011 01:14:42
323. Færdiggørelse af vejanlæg på Bavnager i Ølsted 01:27:46