No results.

Byrådsmøde d. 12 oktober 2010

290 Godkendelse af dagsorden 00:00:32
292 Afgørelse fra Naturklagenævnet vedrørende Tollerup Strandvej 40 00:00:44
295 Forslag til kvalitetsstandard for bevilling af tilskud til behandling m.v. efter Servicelovens §102 00:08:31
296 Udpegning af LO-medlem til Lokalt Beskæftigelsesråd juni 2010 - maj 2014 00:09:35
297 Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti for investeringslån 2010 00:09:52
298 Hvordan Halsnæs Kommune flager med Dannebrog 00:12:32
299 Forslag til lokalplan 03.8 for Industriområde Nord 00:16:41
300 Rammeaftale 2011 for Social-, Socialpsykiatri- og Specialundervisningsområdet 00:20:42
301 STU - fastlæggelse af serviceniveau i Halsnæs Kommune 00:22:30
302 Projekt bæredygtighed - Samdrift af Vinderød og Enghave skole 00:24:45
294 2. behandling af Budget 2011-14 00:25:23