No results.

Byrådsmøde d. 14 september 2010

260 Godkendelse af dagsorden 00:00:35
261 Spørgsmål til Byrådet 00:00:36
262 Indkaldelse af stedfortræder 00:00:38
263 Kulturarvskommune - afsluttende rapport for projektet 00:01:16
265 Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet vedrørende det specialiserede socialområde, 2. kvartal 2010 00:03:06
264 Nedlæggelse af Klagerådet pr. 1. juli 2010 00:09:16
266 Tilsyn dagtilbud 00:10:01
267 1. behandling af Budget 2011-14 00:12:13
268 Udpegning af repræsentant til Ekspropriationskommissionens møder 01:32:24
269 Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner -frigivelse af anlægsmidler 01:32:44
270 Årsregnskab 2009 01:47:14
271 Opfølgning på budget pr. 31. maj 2010 01:53:34
272 Beskæftigelsesplan 2011 01:54:40
273 Forslag til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103 01:59:47
274 Forslag til kvalitetsstandard for bevilling af kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens § 98 02:01:21
275 Forslag til kvalitetsstandard for bevilling af aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 02:01:46
276 Projekt bæredygtighed - nedlæggelse af virksomheden Sundhedstjenesten 02:03:11
277 Projekt bæredygtighed - Konkurrenceudsættelse af Centralkøkkenet 02:05:08
278 Projekt bæredygtighed - samdrift af Trekløveret og Midgaarden 02:10:57
279 Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 10.2 for feriebyen ved Hald Strand 02:12:11
280 Endelig vedtagelse af lokalplan 04.73 for en daginstitution ved Rådhusparken 02:12:55
281 Endelig vedtagelse af "Regulativ for Erhvervsaffald" 02:13:19
282 Endelig godkendelse af "Regulativ for husholdningsaffald" 02:13:37
283 Projekt Bæredygtighed - Sammenlægning af 6 daginstitutioner med fælles hegn 02:34:30
284 Dagplejen - nedlæggelse af virksomhed 02:39:19
285 Projekt Bæredygtighed - Nedlæggelse af virksomheden PPR 02:41:29
286 Ændringer til folkeskoleloven per 1. august 2010 02:43:24
287 Åvejs- og Tværvejskvarteret i Frederiksværk - Ejernes mulighed for frikøb af den tinglyste kommunale tilbagekøbsrettighed - sag genoptaget 02:44:15