No results.

Byrådsmøde d. 8 juni 2010

213 Godkendelse af dagsorden 00:00:11
215 Indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet vedrørende det specialiserede socialområde 00:00:44
216 Ældreboliger i Lynæs - valg af projekt 00:01:00
241 Temabudgetanalysen på dagtilbudsområdet 00:08:27
217 Udpegning af medlemmer til Lokalt Beskæftigelsesråd juni 2010 - maj 2014 00:47:49
218 2010-2013 Virksomhedsnetværket F-5 00:48:03
219 Beretning og regnskab for 2009 for Storkøbenhavns Taxinævn og Taxinævnet i Region Hovedstaden 00:49:18
220 Ændring af styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune - endelig vedtagelse 00:49:55
221 Byrådsmedlem Bent Andreasen ønsker følgende sag optaget på Byrådets dagsorden den 8. juni 2010 - Herreløst affald 00:50:17
222 Stiftelse af selskaber på forsyningsområdet 01:04:59
223 Borgerservice på Hundested Rådhus 01:12:27
224 Etablering af lokalbibliotek på det tidligere Hundested Rådhus 01:22:24
225 Budgetforslag 2010/11 for HAB afd. Høje Tøpholm 01:24:55
226 Aktivitetshusene - udmøntning af budgetreduktion for 2010 01:34:34
227 Renovering af Salpeterladen - anlægsbevilling 02:03:30
228 Frigivelse af rådighedsbeløb og godkendelse af anlægsbevilling - handicapvenlig indretning af Skjoldborg 02:06:45
229 Anlægsbevilling til gennemførelse af entreprisefasen i forbindelse med ESCO-aftalen 02:09:22
230 Belysning på veje 02:20:39
231 Status for arbejdet med temabudgetanalyser til Budget 2011 02:22:48
232 Godkendelse af kvalitetsstandard for personlige tillæg 02:23:23
233 Kvalitetsstandard for fribefordring til læge og speciallæge 02:28:42
234 Ændring af formuegrænser ved beboerindskudslån 02:29:29
235 Regulering af tomgangskørsel 02:30:07
236 Forslag til Lokalplan 08.2 for Havlit 02:30:48
237 Forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 08.1 samt miljøvurdering for butikker i Nørregade i Hundested 02:31:32
238 Plan- og Agenda 21 Strategi 2011 02:42:02
239 Endelig vedtagelse af vandforsyningsplan for Halsnæs Kommune 2010-2020 02:43:01
240 Ændring af gebyr for byggesager i forbindelse med landbrugsbyggeri og legepladser 02:43:18
242 Visitationskriterier til Rosen samt puljen til udadreagerende borgere samt kvalitetsstandarder for rosen 02:47:32