No results.

Byrådsmøde d. 11 maj 2010

179 Godkendelse af dagsorden 00:00:10
181 Udpegning af bestyrelsesmedlem til VUC Nordsjælland 00:01:07
182 Regler for spørgetid 00:01:23
183 Ældrerådets årsberetning 2009 00:03:53
184 Økonomi og styring af skolerne i Halsnæs Kommune 00:05:13
185 Drøftelse/forslag til vedtægtsændring af §2 stk.1 00:08:30
186 Ligestillingsredegørelse - et svar fra Ligestillingsministeren 00:09:24
187 Lukning af Skovbrynet - anvendelse af midler i overskud 00:10:02
188 Årsregnskab 2009 00:19:47
189 Befolkningsprognose 2010-2021 00:20:50
190 Bæredygtige virksomheder 00:22:03
191 Overordnet administrativ organisationsstruktur 2010 00:22:19
192 Ændring af styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune - første behandling 00:28:14
193 Tillægsaftaler for virksomheder 2010 00:28:45
194 Godkendelse af ændring af kvalitetsstandard nr. 1 og nr. 5 samt ny kvalitetsstandard nr. 8 01:14:13
195 Kvalitetsstandard for administrationssager 01:15:38
196 Forslag til kvalitetsstandard for § 85 og § 97 01:18:04
197 Sundhedsaftale 2011 - 2013 - politisk midtvejsdrøftelse - forslag til kommentar fra Halsnæs 01:19:20
198 Ansøgning om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for en mindre ferieby på Jettevænget 5 i Hald 01:23:41
199 Forslag til lokalplan 04.73 for en børneinstitution ved Rådhusparken 01:26:44
200 Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan 06.23 for Brederød landsby 01:27:08
201 Endelig vedtagelse af Lokalplan 101 for dagligvarebutik ved Høje Tøpholm 01:47:01
202 Ansøgning om dispensation til anvendelse af Vinderød Skov 9 til møbelforretning, gulvbelægning 02:21:01
203 Busbetjening i Halsnæs Kommune 02:22:52
204 Forstærkning af Classens Dige og renovering af pumpestationen ved Arrenakke Å - Anlægsbevilling 02:34:28
205 Tilpasning af regulativ for erhvervsaffald til Halsnæs Kommunes nye affaldssystem 02:35:56
206 Frigivelse af midler til inklusionsklasser i udskolingen på Magleblikskolen 02:36:13