No results.

Byrådsmøde d. 12 april 2010

149 Godkendelse af dagsorden 00:00:00
150 Spørgsmål til Byrådet 00:00:09
151 Opdatering af styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune - endelig vedtagelse 00:00:29
152 Redegørelse om overholdelse af minimumstimetal 00:03:10
153 Genopretning af Budget 2010-2013 00:11:41
154 Overførsel af budgetbeløb fra 2009 til 2010 01:44:46
155 Udmøntning af Budget 2010-2013: Statens handlingsplan for afbureaukratisering 01:45:48
156 Suspendering af virksomhedernes ret til at overføre merforbrug fra 2010 til 2011 01:47:30
157 Bæredygtige virksomheder - Udvalget for Voksne og Sundhed 01:48:09
158 Bæredygtige virksomheder - Udvalget for kultur, fritid og nærdemokrati 01:52:45
159 Bæredygtige virksomheder - Udvalget for Familie og Børn 01:54:10
160 Renovering af fjernvarmens ledningsnet - anlægsbevilling 01:57:31
161 Nye beluftere på Melby renseanlæg for Driftsikring-Energioptimering og CO2-reduktion - Anlægsbevilling 01:58:38
162 Endelig vedtagelse af Lokalplan 103 for en ny lystbådehavn i Hundested Havn 01:59:36
163 Godkendelse af sagsbehandlingsfrister for Velfærdsservice - Voksen- og Handicapafdelingen 02:02:15
164 Forløbsprogrammer - tilskud fra pulje 02:04:30
165 Udarbejdelse af projekt vedrørende Palæet - anlægsbevilling 02:06:46
166 Renovering af dele af Projektilmagasinet - anlægsbevilling 02:13:48
167 Renovering af dele af Knud Rasmussens Hus - anlægsbevilling 02:15:11
168 Nedlæggelse af folkebiblioteksfilialer i Melby og Ølsted 02:18:50
169 Juniorklub organisering og proces 02:27:42
170 Trafiksikring 2010 02:41:16
171 Trafiksikring Hanehovedvej, anlægsbevilling 02:45:37
172 Infralyd og lavfrekvent støj 02:47:23
173 Tilpasning af regulativ for husholdningsaffald til kommunens nye affaldssystem 02:50:50
174 Godkendelse af takster for salg af digitale kort 03:01:33
175 Hundested almennyttige Boligselskab, v DAB, renovering i afdeling Lyngvænge 03:01:55
176 Brug af elektronisk skolebestyrelsesvalg 03:02:55
177 Frigivelse af anlægsmidler vedrørende sikkerhed på legepladser 03:03:49