No results.

Byrådsmøde d. 5 april 2011

411 Statsforvaltningen svar til Henrik Skou Hansen vedrørende tilbageholdelse af breve til Byrådet 00:00:21
412 Årsberetning 2010 for samtlige områder (samlesag) 00:01:30
413 Bemyndige borgmesteren til at afgive stemme på generalforsamlinger i alle Forsyningsvirksomhederne 00:03:07
414 Revisionsberetning nr. 11 (delberetning for regnskabsår 2010) 00:03:53
415 Virkninger af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet og de økonomiske konsekvenser af manglende rettidighed 00:10:04
416 Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2010 til efterfølgende år 00:33:08
417 Årsregnskab 2010 01:02:44
418 Økonomisk beredskab 2011 01:11:13
419 Halsnæs Kommunes digitaliseringsstrategi 01:13:23
420 Helhedsplan for Hundested Almennyttige Boligselskabs afdeling Høje Tøpholm 01:14:11
421 Udlejningsregler for Arresø Boligselskab 01:29:32
422 Regler for spørgetid til Halsnæs Byråd 01:30:04
424 Forslag til Kommuneplantillæg 8 og forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af Spodsbjerg Børnehus 01:36:02
423 Endelig vedtagelse af Lokalplan 02.21 for Arresødal 01:38:13
425 Forslag til lokalplan 09.2 for Hundested Børnehus 01:39:58
426 Ansøgning om indretning af privatskole på den tidligere skovriddergård, Arresødalvej 79 01:40:30
427 Ansøgning om indretning af spillehal på Torvet 29 01:41:11
428 Høringssvar Vand- og naturplaner 01:43:46
429 Gjethuset - Forstærkning af tagkonstruktion 01:55:30
430 Trafiksanering 2011 02:01:17
431 PCB undersøgelser i Halsnæs kommune 02:18:46
432 Overdragelse af betalingen for vejbelysningen på de private fællesveje til grundejerne 02:18:46
433 Høringsudkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet 2011 02:47:06
434 Frigivelse af anlægsmidler 02:49:04