No results.

Byrådsmøde d. 8 marts 2011

393 Godkendelse af dagsorden 00:00:26
395 Takstforhøjelse for taxikørsel i storvogne i Region Hovedstaden 00:00:34
396 Brev til miljøministeren om infralyd 00:01:07
397 Ansøgninger om støtte fra Udviklingspuljen 00:02:37
398 Indførelse af Flextrafik 00:23:13
399 Opdateret koncept for mål- og rammestyring 00:34:54
400 Virksomhedsaftaler 2011 for samtlige virksomheder - samlesag 00:37:21
401 Boligprognose 2011 00:40:53
402 Ansøgning om forlængelse af midlertidigt asylcenter i Auderødlejren 00:42:59
403 Udlejningsregler for Lejerbo, afdeling 135-0 Maglehøj 01:04:38
404 Konkurrenceudsættelse af Centralkøkkenet 01:09:25
405 Forslag til kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem eller herberg efter Servicelovens§110 01:25:35
406 Endelig vedtagelse af Lokalplan 03.8 for Industriområde Nord 01:27:32
407 Turistkontor og toiletbygning, Lisehøjvej 10, 3360 Liseleje - Renovering af handicaptoilet 01:28:41
408 Endelig vedtagelse af ændring af affaldsregulativer 01:36:28